آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 30 آگوست 2019
Print Friendly, PDF & Email

شرح حال علما

وصیت آیت الله قاضی طبا طبایی(ره)

بخشی از وصیت نامه عارف بزرگ، مرحوم آیت الله قاضی(ره): «… اما وصیت های دیگر… در مستحباتتعزیهداری و زیارت حضرت سیّدالشهدا علیه السّلام مسامحه ننماید و روضه ی هفتگی ولو دو سه نفرباشد، اسباب گشایش امور است و اگر از اوّل عمر تا آخرش در خدمت آن بزرگوار از تعزیت و زیارت و غیرها به جا بیاورید، هرگز حق آن بزرگوار ادا نمی شود و اگر هفتگی ممکن نشد، […]

وصیت آیت الله قاضی طبا طبایی(ره)

بخشی از وصیت نامه عارف بزرگ، مرحوم آیت الله قاضی(ره):
«… اما وصیت های دیگر… در مستحباتتعزیهداری و زیارت حضرت سیّدالشهدا علیه السّلام مسامحه ننماید و روضه ی هفتگی ولو دو سه نفرباشد، اسباب گشایش امور است و اگر از اوّل عمر تا آخرش در خدمت آن بزرگوار از تعزیت و زیارت و غیرها به جا بیاورید، هرگز حق آن بزرگوار ادا نمی شود و اگر هفتگی ممکن نشد، دهه ی اوّل محرم ترک نشود.»

مطالب مرتبط