آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 16 فوریه 2020
Print Friendly, PDF & Email

شادی کثرت مال و غفلت

از مواعظ خداوند به حضرت موسی(ع)

«و لا تفرح بکثره المال فانّ نسیانی یقسی‏ القلوب»

ای موسی به واسطه زیادی مال شادمان نباش زیرا فراموشی من قساوت قلب می‌آورد

 یکی از چیزهایی که
موجب غفلت انسان می‌شود مال اندوزی بسیار است.

 انسان نیاز به مال
و مال ‌اندوزی دارد، امّااگر دائم به فکر مال‌ اندوزی باشد،این حالت برای او فرح و
خوشحالی می‌آورد که این مال برای او همیشه هست و همیشه او را نگه می‌دارد،لذااین
خوشحالی انسان را غافل می‌کند. […]

از مواعظ خداوند به حضرت موسی(ع)

«و لا تفرح بکثره المال فانّ نسیانی یقسی‏ القلوب»

ای موسی به واسطه زیادی مال شادمان نباش زیرا فراموشی من قساوت قلب می‌آورد

 یکی از چیزهایی که موجب غفلت انسان می‌شود مال اندوزی بسیار است.

 انسان نیاز به مال و مال ‌اندوزی دارد، امّااگر دائم به فکر مال‌ اندوزی باشد،این حالت برای او فرح و خوشحالی می‌آورد که این مال برای او همیشه هست و همیشه او را نگه می‌دارد،لذااین خوشحالی انسان را غافل می‌کند.

مطالب مرتبط