آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 30 دسامبر 2018
Print Friendly, PDF & Email

سیر الی الله

توجه به خدا توجه، علم، ایمان و مشاهده ‏ى مالکیت حقیقى خداوند و مستقل ندانستن خود در دارایى ‏ها و اموال، کمالى بس ارزشمند و والا است.

باید توجه داشت که ما، در داشتن هیچ یک از قواى وجودى خویش مستقل نیستیم و آن چه داریم از خود نداریم؛ بلکه الطاف و افاضاتى است که خداوند متعال به انسان عطا فرموده است.

توجه به خدا
توجه، علم، ایمان و مشاهده ‏ى مالکیت حقیقى خداوند و مستقل ندانستن خود در دارایى ‏ها و اموال، کمالى بس ارزشمند و والا است.

باید توجه داشت که ما، در داشتن هیچ یک از قواى وجودى خویش مستقل نیستیم و آن چه داریم از خود نداریم؛ بلکه الطاف و افاضاتى است که خداوند متعال به انسان عطا فرموده است.

مطالب مرتبط