آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در ۰۲ مهر ۱۳۹۷
Print Friendly, PDF & Email

سفارشات زیارت امام حسین (ع) در بین روایات

استاد تحریری :
در بین روایات سفارشات زیادی به زیارت امام حسین (علیه السلام) شده، که نسبت به بقیه اهل بیت چنین سفارشاتی نداریم. بخاطر همین در مواقع مختلف سفارش به زیارت امام حسین کرده اند، بطوری که در اغلب ماه های قمری تاکید به زیارت حضرت شده که آن هم بخاطر فضائل زیاد زیارت است.
حکمت سفارشات بخاطر این است که بواسطه زیارت، شخصیت و حرکتشان زنده_بماند که به نوعی زنده نگه داشتن محتوای واقعی دین […]

استاد تحریری :

در بین روایات سفارشات زیادی به زیارت امام حسین (علیه السلام) شده، که نسبت به بقیه اهل بیت چنین سفارشاتی نداریم. بخاطر همین در مواقع مختلف سفارش به زیارت امام حسین کرده اند، بطوری که در اغلب ماه های قمری تاکید به زیارت حضرت شده که آن هم بخاطر فضائل زیاد زیارت است.

حکمت سفارشات بخاطر این است که بواسطه زیارت، شخصیت و حرکتشان زنده_بماند که به نوعی زنده نگه داشتن محتوای واقعی دین می باشد، همچنین برای توجه دادن به جایگاه امامت در بین امت اسلامی که هم برای ارتقاء و رشد فرهنگی ، معنوی که در پرتو این دو، رشد اجتماعی برای امت اسلامی اتفاق بیافتد.

مطالب مرتبط