آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 16 ژوئن 2020
Print Friendly, PDF & Email

ذکر عملی

💠استاد تحریری:
🔸منظور از #ذکر الهی این نیست که انسان تسبیح به دست گیرد و ذکر بگوید یا ذکرهای هر ساعت را بخواند و از وظیفه‌های گوناگون عبادی، اجتماعی و خانوادگی غافل باشد.

👈 بلکه اولین و اساسی‌ترین ذکر خدای متعال، #ذکر_عملی است که انسان در تمام کارهای خود، خدا را در نظر داشته باشد و در هر کاری ببیند خدای متعال از او چه خواسته است و چه چیزی را نهی فرموده است.

💠استاد تحریری:
🔸منظور از #ذکر الهی این نیست که انسان تسبیح به دست گیرد و ذکر بگوید یا ذکرهای هر ساعت را بخواند و از وظیفه‌های گوناگون عبادی، اجتماعی و خانوادگی غافل باشد.

👈 بلکه اولین و اساسی‌ترین ذکر خدای متعال، #ذکر_عملی است که انسان در تمام کارهای خود، خدا را در نظر داشته باشد و در هر کاری ببیند خدای متعال از او چه خواسته است و چه چیزی را نهی فرموده است.

مطالب مرتبط