آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
Print Friendly, PDF & Email

دعای ابوحمزه ثمالی

«إِلَهِی لَا تُؤَدِّبْنِی بِعُقُوبَتِکَ»

استاد تحریری:

خدایا من را وارد مهمان خانه‌ی خود کردی تا من را تأدیب کنی،مؤدّب به آداب تو شوم.اگرچه مستحق عقوبت تو هستم امّا نمی‌توانم این عقوبت را تحمّل کنم. تو کریم‌تر از این هستی که مرا با عقوبت خود تأدیب کنی، می‌دانی ظرفیت آن را ندارم.

«إِلَهِی لَا تُؤَدِّبْنِی بِعُقُوبَتِکَ»

استاد تحریری:

خدایا من را وارد مهمان خانه‌ی خود کردی تا من را تأدیب کنی،مؤدّب به آداب تو شوم.اگرچه مستحق عقوبت تو هستم امّا نمی‌توانم این عقوبت را تحمّل کنم. تو کریم‌تر از این هستی که مرا با عقوبت خود تأدیب کنی، می‌دانی ظرفیت آن را ندارم.

مطالب مرتبط