آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 10 اکتبر 2018
Print Friendly, PDF & Email

خوف انسان

«و خفنی و لا تخف غیری إلیّ المصیر»
 
خوف انسان نوعاً از آن اموری است که یک نوع عظمتی برای انسان دارد و یک تأثیر نامطلوبی در انسان می‌گذارد.
 
آن حقیقت خوف، خوف از خدا است، چون او عظمت مطلق است و خوف از او باعث قرب و لطف او به ما می‌شود. نه این‌که از ناحیه‌ی او به ما آسیبی برسد، اگر آسیبی می‌رسد از ناحیه‌ی خود ما است، چون آن جانب ربوبیّت خدا را حفظ […]

«و خفنی و لا تخف غیری إلیّ المصیر»

 

خوف انسان نوعاً از آن اموری است که یک نوع عظمتی برای انسان دارد و یک تأثیر نامطلوبی در انسان می‌گذارد.

 

آن حقیقت خوف، خوف از خدا است، چون او عظمت مطلق است و خوف از او باعث قرب و لطف او به ما می‌شود. نه این‌که از ناحیه‌ی او به ما آسیبی برسد، اگر آسیبی می‌رسد از ناحیه‌ی خود ما است، چون آن جانب ربوبیّت خدا را حفظ نکردیم.

مطالب مرتبط