آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 09 آوریل 2019
Print Friendly, PDF & Email

توصیه های آیت الله تحریری به مناسبت ورود در ماه شعبان

توصیه های آیت الله تحریری به مناسبت ورود در ماه شعبان و استفاده هرچه بیشتر از این ماه شریف: ۱- دو نوع استغفار هر روز دارد. ۲- صلوات شعبانیه موقع ظهر خوانده شود. ۳- کثرت صلوات در طول ماه بسیار مطلوب است. ۴- انجام دادن اعمال شب و روز نیمهشعبان. ۵- انس با مناجات شعبانیه در طول ماه که هر روز قسمتی از مناجات زمزمه شود.

توصیه های آیت الله تحریری به مناسبت ورود در ماه شعبان و استفاده هرچه بیشتر از این ماه شریف: ۱- دو نوع استغفار هر روز دارد. ۲- صلوات شعبانیه موقع ظهر خوانده شود. ۳- کثرت صلوات در طول ماه بسیار مطلوب است. ۴- انجام دادن اعمال شب و روز نیمهشعبان.
۵- انس با مناجات شعبانیه در طول ماه که هر روز قسمتی از مناجات زمزمه شود.

مطالب مرتبط