آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 24 سپتامبر 2018
Print Friendly, PDF & Email

توجه به زیارت عاشورا

یک توجّهی به زیارت عاشورا داشته باشیم، بعد از مطالبی که در زیارت عاشورا می‌خوانیم به سجده می‌افتیم. سجده بالاترین مرتبه‌ی خضوع در برابر خدای متعال است. این خضوع یعنی اعلان این‌که خدایا من هیچ چیزی از خود ندارم، البتّه درک این هم خیلی مراتب دارد.

یک توجّهی به زیارت عاشورا داشته باشیم، بعد از مطالبی که در زیارت عاشورا می‌خوانیم به سجده می‌افتیم. سجده بالاترین مرتبه‌ی خضوع در برابر خدای متعال است. این خضوع یعنی اعلان این‌که خدایا من هیچ چیزی از خود ندارم، البتّه درک این هم خیلی مراتب دارد.

مطالب مرتبط