آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در ۰۹ دی ۱۳۹۷
Print Friendly, PDF & Email

وقار یکی از اوصاف مومن می باشد یعنی سعی می کند همواره در هر امری که وارد می شود با تامل و ملاحظه شرایط،در آن وارد شده و آن را انجام داده یا ترک کند.

وقار یکی از اوصاف مومن می باشد یعنی سعی می کند همواره در هر امری که وارد می شود با تامل و ملاحظه شرایط،در آن وارد شده و آن را انجام داده یا ترک کند.

مطالب مرتبط

دیدگاه های کاربران