آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 09 جولای 2018
تقویت عزم و اراده

متن سوال:

چگونه می توان عزم و اراده خود را تقویت کرد؟

پاسخ استاد:

اراده با این امور تقویت می شود: توجه به اهمیت کار و هدف از آن و برنامه ریزی صحیح به اندازه ای که انجام آن مقدور باشد و سپس انجام کار بگونه ای که موانع بیرونی و درونی مثل بیماری، کسالت و بی حالی مفرط، نتواند جلوی آن را بگیرد، اگر این راهکارها با توکل بر خداوند ادامه داده شود اراده قوی می گردد.

مطالب مرتبط