آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 04 آگوست 2018
Print Friendly, PDF & Email
تاثیر نام انسان بر سرنوشت انسان

متن سوال:

آیا نام افراد تاثیری بر سرنوشت آن ها دارد؟

 

پاسخ:

این مسائل اساسی ندارد، هر چند اسم خوب معرف خوبی برای انسان مؤمن است و سفارش بسیاری شده است که نام فرزندانتان را نام خوب بگذارید و این یکی از حقوق فرزندان بر پدر و مادر می باشد.

مطالب مرتبط