آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در ۰۵ شهریور ۱۳۹۸
Print Friendly, PDF & Email

اطلاعیه

جلسات اخلاق استاد آیت الله تحریری جمعه ها در تهران ویژه برادران و خواهران دو ساعت به اذان ظهر برقرار میباشد .

جلسات اخلاق استاد آیت الله تحریری جمعه ها در تهران ویژه برادران و خواهران دو ساعت به اذان ظهر برقرار میباشد .

مطالب مرتبط