آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در ۱۸ مهر ۱۳۹۷
Print Friendly, PDF & Email

اسْأَلُکَ یَا غَافِرَ الذَّنْبِ الْکَبِیر!ِ…

گناه علاوه بر آثار ظاهری و عقوبتی که بر انجام آن مترتب می‌شود، تأثیر سوئی نیز در باطن انسان دارد، اگر چه انجام گناه عمدی، خود حکایت از سوء باطن و نوعی عناد و دشمنی با مولا می‌کند.
ما در مناجات ها حالت خود را در مواجهه‌ی با لغزش‌ها به حق تعالی ابراز می‌داریم. این کلمات، از ناحیه‌ی کسی صادر می‌شود که در یک تنگنایی قرار گرفته و طالب چاره جویی است و بیش‌تر تنگناهای انسان […]

گناه علاوه بر آثار ظاهری و عقوبتی که بر انجام آن مترتب می‌شود، تأثیر سوئی نیز در باطن انسان دارد، اگر چه انجام گناه عمدی، خود حکایت از سوء باطن و نوعی عناد و دشمنی با مولا می‌کند.

ما در مناجات ها حالت خود را در مواجهه‌ی با لغزش‌ها به حق تعالی ابراز می‌داریم. این کلمات، از ناحیه‌ی کسی صادر می‌شود که در یک تنگنایی قرار گرفته و طالب چاره جویی است و بیش‌تر تنگناهای انسان نیز در حقیقت همان آلودگی‌ها و لغزش‌های عملی و روحی اوست

مطالب مرتبط

دیدگاه های کاربران