آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 21 نوامبر 2018

استاد تحریری :

خدای متعال توبه را قرار داده است تا انسان همواره در جهت اصلاح خویش تلاش کند و اگر مبتلای به لغزش شد دچار حالت یأس از اصلاح خویش نگردد و گمان نکند که:
کار دیگر تمام شد و ما راهی به حیات طیبه نداریم

خدای متعال توبه را قرار داده است تا انسان همواره در جهت اصلاح خویش تلاش کند و اگر مبتلای به لغزش شد دچار حالت یأس از اصلاح خویش نگردد و گمان نکند که:
کار دیگر تمام شد و ما راهی به حیات طیبه نداریم

مطالب مرتبط