آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 16 اکتبر 2019
Print Friendly, PDF & Email

استاد تحریری:

زحمت هایی که ما می کشیم برای ابراز محبت است، هرچه این امور تحقق پیدا کند، از بین نمی رود اما باید توجه داشت که از روی اخلاص باشد. اخلاص اساس همه تاثیرات خوب اعمال از جمله زیارت است. از این جهت امام حسن عسگری (ع) فرمودند: زیارت اربعین، یکی از علائم مومن و تشیع است. چون مسلک شیعه این است که منطق حق که از طریق امام حسین(ع) اعلام شده و از آن […]

زحمت هایی که ما می کشیم برای ابراز محبت است، هرچه این امور تحقق پیدا کند، از بین نمی رود اما باید توجه داشت که از روی اخلاص باشد. اخلاص اساس همه تاثیرات خوب اعمال از جمله زیارت است. از این جهت امام حسن عسگری (ع) فرمودند: زیارت اربعین، یکی از علائم مومن و تشیع است. چون مسلک شیعه این است که منطق حق که از طریق امام حسین(ع) اعلام شده و از آن طرفداری شده با ریختن خون کسانی که مثلی در عالم ندارد، تحقق پیدا کند. اربعین هم بر این دلالت دارد.

در زمانی حضرت این را فرمودند که در زمان تقیه بودند اربعین بعد از شهادت امام حسین (ع) با زیارت جابر و اهل بیت (ع) و با زیارتنامه امام صادق (ع) و ترغیب امام حسن عسگری (ع) شکل گرفت. اربعین برای اهداف عاشورا موضوعیت دارد، لذا ما باید حال و هوای عاشورایی داشته باشیم، که خصلت هایی که اصحاب امام حسین (ع) نشان دادند _ وفا، صفا، اخلاص، مواسات_ را در این سفر تمرین کنیم.

مطالب مرتبط