آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 01 سپتامبر 2019
Print Friendly, PDF & Email

استاد تحریری:

استاد کامل، مرحوم آیت الحق، شیخ علی سعادت پرور رحمه اللّه فرموده است:

«بر هیچ عاقلی پوشیده نیست که بدون استاد نمی توان بر هیچ یک از علوم مادی (لوازم ادامه ی حیات) و غیرمادی (علوم مختلفه) آگاهی یافت.

سیر و سلوک و رسیدن به مقامات عالیه ی انسانیت، فراتر از هر علمی و مشکل‏تر از هر هنری است که ممکن نیست بدون استاد و راهنما به پایان رسانید؛ لذا بر طالبین این راه است […]


استاد کامل، مرحوم آیت الحق، شیخ علی سعادت پرور رحمه اللّه فرموده است:

«بر هیچ عاقلی پوشیده نیست که بدون استاد نمی توان بر هیچ یک از علوم مادی (لوازم ادامه ی حیات) و غیرمادی (علوم مختلفه) آگاهی یافت.

سیر و سلوک و رسیدن به مقامات عالیه ی انسانیت، فراتر از هر علمی و مشکل‏تر از هر هنری است که ممکن نیست بدون استاد و راهنما به پایان رسانید؛ لذا بر طالبین این راه است که قبل از هر چیز، استاد و مرشدی پاکیزه سیرت و آگاه بر مبانی اسلام را که خود نیز استاد دیده باشد برگزینند تا بتوانند با عمل به دستورات وی، راه پرخطر و عظیم الهی را طی نمایند.»

مطالب مرتبط