آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در ۰۲ مهر ۱۳۹۷
Print Friendly, PDF & Email

استاد تحریری

این‌که امام حسین (علیه السّلام) یک شب از دشمن فرصت خواستند حکمت‌های زیادی دارد، می‌خواهد دستگیری کند تا در این بین کسانی ناآگاه جذب شوند. با یک عملکرد امام عده ای در شب عاشورا به طرف حضرت آمدند این عملکرد ظهور مقام ولایت او است.

این‌که امام حسین (علیه السّلام) یک شب از دشمن فرصت خواستند حکمت‌های زیادی دارد، می‌خواهد دستگیری کند تا در این بین کسانی ناآگاه جذب شوند. با یک عملکرد امام عده ای در شب عاشورا به طرف حضرت آمدند این عملکرد ظهور مقام ولایت او است.

مطالب مرتبط