آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 03 ژوئن 2019
Print Friendly, PDF & Email

استاد تحریری:

اگر انسان علاوه بر مراعات امور لازم به امور اخلاقی روزه هم عنایت داشته باشد، کم کم به باطن او نیز سرایت می کند و فکر او هم روزه دار می گردد، در نتیجه انسان دارای مراتبی از روزه می شود.

اگر انسان علاوه بر مراعات امور لازم به امور اخلاقی روزه هم عنایت داشته باشد، کم کم به باطن او نیز سرایت می کند و فکر او هم روزه دار می گردد، در نتیجه انسان دارای مراتبی از روزه می شود.

مطالب مرتبط