آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
Print Friendly, PDF & Email

استاد تحریری:

آنچه در روزه بر انسان واجب است این است که از روی اختیار در محدوده ای از زمان، اموری را بر خود حرام کند روزه از این نظر مانند نماز و حج احرام ویژه ای دارد، اولین احرام امساک در خوردن،پس از نیت خالص و امساک از انجام اموری است که در روز بر انسان مباح است؛ انسان با این کار، تمرین الزامی برای اصلاح نفس پیدا می کند.


آنچه در روزه بر انسان واجب است این است که از روی اختیار در محدوده ای از زمان،
اموری را بر خود حرام کند روزه از این نظر مانند نماز و حج احرام ویژه ای دارد،
اولین احرام امساک در خوردن،پس از نیت خالص و امساک از انجام اموری است که در روز بر انسان مباح است؛
انسان با این کار، تمرین الزامی برای اصلاح نفس پیدا می کند.

مطالب مرتبط

دیدگاه های کاربران