آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 09 آوریل 2019
Print Friendly, PDF & Email

استاد تحریری:

مناجات، حالت اشتیاقى را از عبد مى طلبد که با مولایش خلوت کرده و به او اظهار محبت و دلدادگى کند، از این رو انسان همواره نیازمند چنین خلوت کردن هایى با مولایش مى باشد تا صفاى روح یافته و از اشتغال و سرگرم شدن به غیر او فارغ شود و روح، جایگاه اصلى خویش را بیابد.


مناجات، حالت اشتیاقى را از عبد مى طلبد که با مولایش خلوت کرده و به او اظهار محبت و دلدادگى کند، از این رو انسان همواره نیازمند چنین خلوت کردن هایى با مولایش مى باشد تا صفاى روح یافته و از اشتغال و سرگرم شدن به غیر او فارغ شود و روح، جایگاه اصلى خویش را بیابد.

مطالب مرتبط