آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در ۰۶ فروردین ۱۳۹۸
Print Friendly, PDF & Email

استاد تحریری:

خداوند متعال، علاوه بر کمالاتى که براى همه موجودات و انسانها، تکوینى و تشریعى، ظهور مىدهد و آنها خیرند، عنایتهاى خاصى را نیز براى انسانهایى که از فرامین خیر الهى تبعیت کنند مقرّر فرموده است و چون آنها به خداوند ربط دارد خیر و باقى است و انسان عاقل نیز جز آن را انتخاب و اختیار نمىکند.

خداوند متعال، علاوه بر کمالاتى که براى همه موجودات و انسانها، تکوینى و تشریعى، ظهور مىدهد و آنها خیرند، عنایتهاى خاصى را نیز براى انسانهایى که از فرامین خیر الهى تبعیت کنند مقرّر فرموده است و چون آنها به خداوند ربط دارد خیر و باقى است و انسان عاقل نیز جز آن را انتخاب و اختیار نمىکند.

مطالب مرتبط

دیدگاه های کاربران