آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در ۰۹ دی ۱۳۹۷
Print Friendly, PDF & Email

استاد تحریری:

هر فردى باید به وظایف_شرعى خود عمل کند و در حد توان نسبت به امور مادى خود براى اداره ‏ى زندگى‏ اش از راه مشروع و متعارف تلاش کند و چنان چه به سود ظاهرى رسید، به وظایفى که دین به عهده‏ اش گذارده عمل کند و اگر عمل نکند این سود از جهت معنوى به ضرر او خواهد بود.


هر فردى باید به وظایف_شرعى خود عمل کند و در حد توان نسبت به امور مادى خود براى اداره ‏ى زندگى‏ اش از راه مشروع و متعارف تلاش کند و چنان چه به سود ظاهرى رسید، به وظایفى که دین به عهده‏ اش گذارده عمل کند و اگر عمل نکند این سود از جهت معنوى به ضرر او خواهد بود.

مطالب مرتبط

دیدگاه های کاربران