آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 31 جولای 2019
Print Friendly, PDF & Email

استاد تحریری: روایتی از امام جواد …..

روایتی از امام جواد علیه السلام داریم که موجز است اما معارف بلندی در توحید و در معرفی مرتبه وجودی اهلبیت علیهم السلام در نظام هستی را در بر دارد و بیان می کند ؛ این روایت در باب مولد النبی اصول کافی روایت پنجم بیان شده است و در این باب روایاتی که در مرتبه وجودی و نوری حضرت خاتم آمده است جمع آوری شده است ؛ نکته اساسی […]


روایتی از امام جواد علیه السلام داریم که موجز است اما معارف بلندی در توحید و در معرفی مرتبه وجودی اهلبیت علیهم السلام در نظام هستی را در بر دارد و بیان می کند ؛ این روایت در باب مولد النبی اصول کافی روایت پنجم بیان شده است و در این باب روایاتی که در مرتبه وجودی و نوری حضرت خاتم آمده است جمع آوری شده است ؛ نکته اساسی معارف اهل بیت توجه به وحدانیتمطلقهخداوندمتعال است و این مسئله بسیار مهمی است و زیر مجموعه همه معارف ایشان توجه دادن به مسئله توحید است دراین روایت امام جواد علیه السلام اول به توحید توجه می دهند و اگر توحید حل بشود مسائل دیگر هم قابل حل است.

وحدانیت خدای متعال همیشگی است چه قبل از ایجاد موجودات و چه حین ایجاد و چه بعد از ایجاد که اگر خدای متعال بساط خلقت مادی را برچیند و اگر وحدانیت درست تصور شود کثرات موجود در عالم و نحوه ارتباط آنها با خدای متعال تا حدی روشن می شود و البته امام جواد علیه السلام نحوه ارتباط کثرت با وحدت را بیان نکرده اند منتهی می خواهند بفرمایند در نظام هستی اولین چیزی که از خدای متعال تحقق پیدا کرده است انوارمقدسنبیاکرم وعلیبنابیطالب وفاطمهزهرا سلام الله علیها است و این نکته دومی است که در این روایت بیان شده است.

مطالب مرتبط