آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در ۱۸ تیر ۱۳۹۷
Print Friendly, PDF & Email
اجبار به گناه

متن سوال:

آیا ممکن است خدا انسان را به خاطر گناهی به گناهی دیگر مجبورش کند؟

پاسخ استاد:

خیر، اگر انسان مبتلا به گناهی می شود به جهت سوء اختیار یا طغیان امیال شهوانی و یا غضب است، لکن ممکن است یک گناه زمینۀ گناه دیگر بشود که آن هم با اختیار انجام می شود .

مطالب مرتبط