آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 26 آگوست 2019
Print Friendly, PDF & Email

آیت الله تحریری:

ملاک رستگاری شخص یهودی در اواخر عمرش اسلام آورد، حضرت علی علیه السلام به اصحاب خود فرمود: برویم برای تشییع جنازه فلانی. اصحاب همه تعجب کردند به حضرت گفتند: او تازه مسلمان شده و هنوز عملی انجام نداده و فوت کرده چطور برای تشییع جنازه اش برویم؟ حضرت عرض کرد: بله او تازه به حقیقت رسیده، اسلام آوردن به کم یا زیاد او نیست .

نکته: حضرت توجه می دهند به حقیقت و رسیدن به […]

ملاک رستگاری
شخص یهودی در اواخر عمرش اسلام آورد، حضرت علی علیه السلام به اصحاب خود فرمود: برویم برای تشییع جنازه فلانی. اصحاب همه تعجب کردند به حضرت گفتند: او تازه مسلمان شده و هنوز عملی انجام نداده و فوت کرده چطور برای تشییع جنازه اش برویم؟
حضرت عرض کرد: بله او تازه به حقیقت رسیده، اسلام آوردن به کم یا زیاد او نیست .

نکته: حضرت توجه می دهند به حقیقت و رسیدن به حقیقت که فرقی نمی کند اواخر عمرش مسلمان شده یا از اول مسلمان بوده، چه بسیار افرادی که مسلمان بودند اما اواخر عمرشان به انحراف کشیده شدند.

مطالب مرتبط