آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 16 اکتبر 2019
Print Friendly, PDF & Email

آیت الله تحریری:

قطعا جابر که از اصحاب پیامبر(ص) بود اربعین اول به زیارت آمده. ما از زبان پیامبر (ص) روایتی برای زیارت اربعین امام حسین (ع) نداریم. اما از عمل جابر این را استفاده می کنیم که امر مطلوبی است و زیارت نامه ای که جابر خوانده است بسیار با محتوی است. از امام صادق (ع) زیارت اربعین وارد شده است. ما دو زیارت در اربعین داریم که یکی از امام صادق (ع) و دیگری از جابر […]

قطعا جابر که از اصحاب پیامبر(ص) بود اربعین اول به زیارت آمده. ما از زبان پیامبر (ص) روایتی برای زیارت اربعین امام حسین (ع) نداریم. اما از عمل جابر این را استفاده می کنیم که امر مطلوبی است و زیارت نامه ای که جابر خوانده است بسیار با محتوی است. از امام صادق (ع) زیارت اربعین وارد شده است. ما دو زیارت در اربعین داریم که یکی از امام صادق (ع) و دیگری از جابر است.

خود اهل بیت (ع) هم اربعین به زیارت امام حسین (ع) آمده اند که این نشان دهنده ویژگی اربعین است.

مسئله زیارت اربعین در بین محبین اهل بیت (ع) رایج بوده، البته سفارش به پیاده رفتن زیارت مختص به اربعین نیست. کل زیارات امام حسین (ع) سفارش بر پیاده رفتن شده، که هر قدم چه فضائلی دارد.

اساسا پیاده رفتن برای زیارت ائمه (ع) فضائلی دارد که در روایات آمده است. گاهی بعضی عمل ها جنبه شعاریت پیدا می کند. در حال حاضر اربعین مخصوصا بعد از انقلاب، یک موضوعیتی پیدا کرده است، لذا از این عمل خوب، باید خوب استفاده کرد. شرایط استفاده خوب را هم برای افراد و هم برای جمع باید در نظر گرفت.
تک تک افراد برای اینکه به موهبت های معنوی زیارت نائل بشوند، مطلوب است آداب زیارت را مراعات کنند.
اولین ادب، معرفت به امام است.
دوم محتوی معرفت است؛ یعنی نحوه رابطه ما با امام چیست را درک کنیم.
سوم اینکه، این زیارت برای چه چیزی است؟ برای ابراز عنایت به امام و تحکیم رابطه بین ماموم و امام است که لازمه آن التزام به لوازم اعتقاد به امامت است که ماموم ابراز می کند من تحت فرمان شما هستم.

مطالب مرتبط