آخرین مطالب
بایگانی
منتشر شده در 20 مه 2020
Print Friendly, PDF & Email

آثار صدقه

آثار صدقه

صدقه، آثار زیادی دارد. صدقه موجب دفع بلا و کلید رزق است. این آثار را ائمه –علیهم السلام- بیان می‌فرمایند تا در اثر صدقه دادن، احساس کمبود نشود؛ اگرچه به حسب ظاهر، کمبودی حاصل می‌شود ولی این صدقه به دست مالک حقیقی آن می‌رسد و گشایش نفسانی در صدقه دهنده ایجاد می‌کند.

آثار صدقه

صدقه، آثار زیادی دارد. صدقه موجب دفع بلا و کلید رزق است. این آثار را ائمه –علیهم السلام- بیان می‌فرمایند تا در اثر صدقه دادن، احساس کمبود نشود؛ اگرچه به حسب ظاهر، کمبودی حاصل می‌شود ولی این صدقه به دست مالک حقیقی آن می‌رسد و گشایش نفسانی در صدقه دهنده ایجاد می‌کند.

مطالب مرتبط